Geachte heer/mevrouw,
 
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleert strenger op het vervoer van dieren. Niet alleen op het vervoer van landbouwhuisdieren, maar ook op het vervoer van dieren als vogels, reptielen, knaagdieren en andere (hobby)huisdieren.
Algemeen
 • De dieren moeten getransporteerd worden in verpakking die niet direct aan temperatuur onderhevig is. bv piepschuimdozen, dubbelwandigeandere transportmiddelen of vervoersmiddelen moeten voorzien zijn van verwarming;
 • Katten moeten getransporteerd worden in degelijke kooien of benche's;
 • De dieren moeten in het donker worden vervoerd, bv kartonnendozen, moeten vermeden worden;
 • Dieren mogen niet in (te) grote aantallen bij elkaar worden getransporteerd;
 • Er moet voldoende ruimte voor de dieren zijn in de transportmiddelen.

Verplichtingen en regels
De regels ten aanzien van diertransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De Transportverordening is van toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch belang worden vervoerd. Dit geldt dus ook wanneer u bijvoorbeeld gewervelde dieren wilt verkopen op een vogelmarkt of reptielenbeurs.
Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot onder andere:
 • De wijze waarop de dieren behandeld moeten worden;
 • Wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren;
 • Hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
 • Welke reisschema's gehanteerd moeten worden.
 
Vervoerdersvergunning
Als het transport van levende dieren een economische activiteit betreft, hebben bijna alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Dit hangt af van het soort transport dat de vervoerder maximaal wil uitvoeren. De verschillen in het type vergunning komen tot uiting in de technische voorschriften. Bij een type II vergunning worden er uitgebreidere eisen aan het voertuig gesteld en vind er keuring plaats door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De volgende situaties zijn mogelijk:
 • De vervoerder voert nooit transporten uit die verder zijn dan 65 kilometer: er is geen vergunning nodig;
 • De vervoerder voert alleen transporten uit die korter duren dan acht uren (inclusief laden en lossen van de dieren): een vergunning type I is nodig;
 • De vervoerder voert ook transporten uit die langer dan acht uren duren: vergunning type II;
 • Een vervoerder mag maar één vergunning hebben. Met een type II vergunning mogen ook transporten korter dan 8 uur worden uitgevoerd. Ook mag een vervoerder maar in één lidstaat van de Europese Unie (EU) een vergunning hebben.
 
Gezondheidscertificaat
Voor de handel en het vervoer van dieren en dierlijke bijproducten binnen de EU is een gezondheidscertificaat vereist. Wanneer dieren vervoerd worden van het ene naar het andere land, moeten deze dieren vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat, afgegeven door een bevoegd dierenarts.

Meer informatie
Voor meer informatie over de wet- of regelgeving of voor het aanvragen van een vervoersvergunning, verwijs ik u naar onze website: www.vwa.nl (ga naar Onderwerpen > transport).
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de nVWA: 0900-0388.

talen

Bezoekers

We hebben 161 gasten en geen leden online

Ticketservice

Partners