Algemene regelgeving dier evenement(en)
Reglement en informatie VHM-events

Geachte deelnemer(s),

Hieronder nog enkele punten die van belang zijn:

Geen dieren verhandelen op plaatsen anders dan de beursruimte (ook niet op de parkeerplaats).

LET OP: De deuren van de standhoudersingang sluiten een half uur voor de aanvang van de beurs. Het lossen zal daarna gedaan moeten worden via de bezoekersingang, vanaf het tijdstip dat de beurs is geopend. Indien u niet op tijd (half uur voor aanvang) arriveert, kan uw plaats verhuurd zijn.

Indien er vragen zijn omtrent de reglementen of formulieren, gaarne deze te stellen op www.facebook.com/VHM-events of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Art. 1 Algemene voorwaarden:

 1. Roken in de zaal is ten strengste verboden;
 2. Honden van standhouders zijn toegestaan mits deze zijn aangelijnd en voor eigen risico. De organisatie houdt zich het recht voor om bij overlast de hond(en) te verwijderen;
 3. Honden van bezoekers worden toegestaan mits deze zijn aangelijnd en voor eigen risico; De organisatie houdt zich het recht voor om bij overlast de hond(en) te verwijderen;
 4. Parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken;
 5. Geen verkoop in het algemeen aan kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding;
 6. Geen verkoop van dieren aan kinderen onder de 16 jaar zonder begeleiding;
 7. Dieren die geënt zouden moeten worden volgens de Nederlandse of Belgische (of andere) wetgeving, mogen niet zonder enting en entbewijs verkocht worden;
 8. Dieren die gechipt of getatoeerd moeten zijn volgens de Nederlandse of Belgische (of andere)  wetgeving, mogen niet aangeboden worden zonder chip of tatoo.
 9. Na afloop gaarne uw eigen "rommel" opruimen/meenemen;
 10. De organisatie houdt zich het recht voor om tijdens het verloop van de beurs te controleren op kwaliteit en naleving van de regelgeving.
 11. Verzamelde data blijft ten allen tijde binnen de organisatie;   
 12. Het maken van foto's en film door de eigen organisatie en gebruik voor eigen site's of facebook voor pr activiteitenen wordt toegestaan. Indien u er op tegen bent kunt u dat aangeven en zullen deze worden verwijdert.
 13. Het maken van foto's en film door derden (bv. landelijken of regionale media en bezoekers) is toegestaan na dat het verzoek is gedaan aan de orgaanisatie. Indien personen tijdens de opnames dit niet zouden willen kan dat direct worden aangegeven en mogen de beelden ook niet worden gebruikt.
 14. Voor verdere informatie op de dag kunt u terecht bij de organisatie, herkenbaar aan het rode jack.

Art. 1.1 Opening

Hieronder zullen de openingstijden voor standhouders en bezoekers omschreven worden.

Standhouders:

Opbouwen vanaf het volgende tijdstip:

 • Houten 07:00 uur
 • Gent (België) 09.00 uur
 • Zwolle 09:00 uur
 • Hasselt (België)  9.00 uur

Bezoekers:

De beurs is geopend van:

 • Houten 10:00 uur tot 16:00 uur
 • Gent (België) 11:00 uur tot 15:00 uur
 • Zwolle 11:00 uur tot 16:00 uur
 • Hasselt (België) 11:00 uur t/m 15:00 uur


Art. 2. Dieren

In dit hoofdstuk zullen algemene regels omtrent de dieren omschreven worden. In hoofdstuk 2.2 vindt u een link die u doorverwijst naar de regelgeving over het vervoeren van dieren.

Art. 2.1 Algemeen

Elke standhouder die 1 of meerdere dieren meeneemt is verplicht een gezondheid certificaat ingevuld mee te nemen. De geldende gezondheids verklaringen ziet u elders in Art. 2.1.

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Controle door veterinair controleur (uw eigen dierenarts). Een afgestudeerde dierenarts is bevoegd. Een veterinair controleur mag zijn eigen dieren niet controleren.  Door thuiscontrole door een veterinair controleur kan de doorstroom sneller zijn.

2.  Controle op het evenement: Tot ca 10 dieren. Deze kunnen gekeurd worden op het evenement zelf. Hier zitten wel kosten aan vast van ca 1 euro per dier met een maximum van 10 euro per keuring. Voor meer dan 10 dieren zie GEEN DIERENARTS.

3. In of export verklaring: Een in- of export verklaring dient ook als gezondheidsverklaring. Hiervan moet dan een kopie ingeleverd worden, een gezondheidsverklaring is dan niet nodig. Wel moet deze binnen zeven dagen voor het evenement getekend zijn.

Geen dierenarts:
Indien het niet mogelijk is om uw dieren bij uw dierenarts te laten controlen kunnen wij dit voor u doen voor aanvang van het evenement. Dit kan ook als u meer dan 10 dieren heeft, maar laat het de organisatie wel even weten dat u het bij ons wilt laten controleren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De kosten zijn bij meer dan 10 dieren 20 euro per controle.

NKV - Promotieshow (April en December) en Rodentclub Rattonia (Juni en September):
Voor de knaagdiershow zullen de dieren gecontroleerd worden door de NKV of Rodentclub Rattonia veterinaire controleurs. Het is wel noodzakelijk om de gezondheidsverklaring ingevuld mee te nemen. Geen ingevulde gezondheidsverklaring kan de keuring vertragen en bemoeilijken. 

De wachtrijen kunnen oplopen als er veel controles plaatsvinden. De organisatie kan geen tijdige entree in de zaal garanderen bij grote drukte.

 • Voor aanvang dient de standhouder in bezit te zijn van een geldig gezondheidscertificaat voor zijn dieren. (zie formulier bijlage)
 • Voor aanvang dient de standhouder aan te geven welke diersoorten en hoeveel dieren er meegebracht worden naar de beurs (zie bijlagen van punt 1 );

LET OP: ER IS ÉÉN GEZONDHEIDVERKLARING NODIG VOOR ALLE DIEREN DIE U MEENEEMT, HIERVOOR DE SOORTENLIJST INVULLEN, ZIE BIJLAGE.

  • Er mogen geen dieren worden aangeboden anders dan elders in dit reglement wordt genoemd;
  • Aangeboden dieren moeten in het bezit zijn van een gezondheidscertificaat;
  • Aangeboden dieren in degelijk en ruime onderkomens plaatsen;
  • Aangeboden dieren mogen niet drachtig zijn;
  • Aangeboden moeten de leeftijd hebben dat ze totaal zelfstandig zijn. MINIMAAL 3 KEER ZELFSTANDIG GEGETEN (niet te jonge dieren aanbieden);
  • Het aanbieden van de dieren in de zogenaamde bamie- en klapdekselbakjes NIET OF BEPERKT (2 HOOG) op elkaar stapelen.NAAST ELKAAR PLAATSEN. Terraria met dieren mogen wel op elkaar worden gezet, mits de dierent naar buiten kunnen kijken
  • De dieren moeten minimaal de helft, 50% van hun onderkomen vrij hebben om te bewegen;
  • Dieren die agressief of bijterig zijn in afgesloten onderkomens plaatsen of dusdanig afschermen dat er geen gevaar bestaat voor de bezoekers. Tevens een bord plaatsen van "gevaarlijk deze dieren bijten";
  • Wetenschappelijke naam en soortnaam van de soort vermelden op het onderkomen (eventueel met geboortedatum en naam kweker);
  • OP DE ONDERSTAANDE DIEREN IS EEN TOTAAL AANBOD EN VERKOOP VERBOD
  • 1. FRETTEN, NERTSEN EN AANVERWANTE DIEREN EN KRUISINGEN DAARVAN.
  • 2. ALLE SOORTEN VOSSEN EN VOSACHTIGEN
  • 3. HONDEN EN ALLE SOORTEN HONDACHTIGEN
  • 4. KATTEN EN ALLE SOORTEN KATACHTIGEN
  • 5. VLEERMUIZEN EN AANVERWANTE DIEREN
  • 6. STINKDIEREN, WASBEREN ENZ.
  • Zorg dat bv bij CITES dieren de papieren en vergunningen in orde zijn;
  • Dieren en planten van de BUDEP lijst mogen niet zonder ontheffing worden verhandeld. Voor informatie over deze dieren kunt u terecht bij het Cites-bureau, postbus 1191, 3300 BD, Dordrecht, tel. 078-6395340 en fax 078-6395350.  
  • Wanneer u een dier verkoopt of aflevert, dient u hierbij een schriftelijke informatie te geven aan de nieuwe eigenaar. Hierin moet omschreven worden wat de benodigde verzorging van het dier is, de huisvesting en de kosten voor het houden van het dier. Daarnaast moet ook de gezondheidsstatus bekend worden.

Art. 2.2 Transport van dieren

Informatie over het transport van dieren klik hier.

Middels de nieuwe wet dieren, is er een regeling opgesteld omtrent het vervoer van dieren, klik hier voor de nieuwe wet.

Bekijk voornamelijk artikel 2, lid 5, sub 1&2.


Art 3. Dieren op de beursvloer

In dit hoofdstuk zal de regelgeving omschreven worden omtrent de dieren op de beursvloer. Voor elke diergroep, zoals reptielen en knaagdieren wordt een aparte regeling omschreven in de onderstaande sub-hoofdstukken. U
hoeft alleen het hoofdstuk betreffende het diersoort die u meeneemt te lezen. Voor alle aangeboden dieren moet een gezondheidsverklaring uitgegeven zijn, zie hiervoor hoofdstuk 2.1.

Art 3.1 Reptielen en amphibieen

Er mogen geen gifslangen en andere zwaar giftige dieren worden aangeboden in of buiten de zaal. Bij twijfel beslist de organisatie;

 • Schorpioenen, duizendpoten en miljoenpoten moeten in afgesloten en dichtgeplakte mini-terraria worden geplaatst. De dieren mogen niet uit deze terraria worden gehaald. De volgende soorten schorpioenen zijn niet toegestaan: Aangeboden dieren moeten in goede gezondheid verkeren (zie; Art.2 lid 1 & 2);Dieren bij voorkeur apart verpakken;
  • Leiurus quinquestriatus;
  • Androctonus australis;
  • Androctonus bicolor ;
  • Hemiscorpius lepturus.
  • Aangeboden moeten de leeftijd hebben dat ze totaal zelfstandig zijn. MINIMAAL 3 KEER ZELFSTANDIG GEGETEN (niet te jonge dieren aanbieden);
  • Het aanbieden van de dieren in de zogenaamde bamie- en klapdekselbakjes NIET OF BEPERKT (2 HOOG) op elkaar stapelen.NAAST ELKAAR PLAATSEN. Terraria met dieren mogen wel op elkaar worden gezet, mits de dieren naar buiten kunnen kijken
 • Wetenschappelijke en soortnaam van de soort vermelden op de huisvesting (eventueel met geboortedatum en naam kweker);
 • Dieren en planten van de BUDEP lijst mogen niet zonder ontheffing worden verhandeld. Voor informatie over deze dieren kunt u terecht bij het Cites-bureau, postbus 1191, 3300 BD, Dordrecht, tel. 078-6395340 en fax 078-6395350.
 • Informeer de koper over de oorsprong, biotoop en verzorging v/h dier, niet alle beursbezoekers hebben ervaring.

Art 3.2 Knaagdieren en konijnen

 • Er mogen alle soorten knaagdieren en konijnen worden aangeboden;
 • Knaagdieren voldoende vers drinkwater, voeding en voldoende ruimte aanbieden in hun onderkomens (voornamelijk konijnen genoeg hooi aanbieden);
 • In de onderkomens van knaagdieren dient tenminste de helft van het vloeroppervlak vrij te zijn en een schoon bodemsubstraat te bevatten;
 • De onderkomens van knaagdieren niet op elkaar gestapeld op de tafels plaatsen, maar naast elkaar;
 • Knaagdieren niet op de grond plaatsen (alleen op de tafels);
 • Informeer de koper over de oorsprong, biotoop en verzorging v/h dier, niet alle beursbezoekers hebben ervaring.

Art 3.3. Exoten

 • Er mogen alle soorten exotische knaagdieren en overige zoogdieren worden aangeboden, mits ze in een onderkomen passen. (niet los laten lopen);
 • Enkele uitzonderingen zijn, wasbeer, neusbeer en Chinese muntjak;
 • De dieren voldoende vers drinkwater, voeding en voldoende ruimte aanbieden in hun onderkomens;
 • In de onderkomens van de dieren dient tenminste de helft van het vloeroppervlak vrij te zijn en een schoon bodemsubstraat te bevatten;
 • De onderkomens van de dieren niet op elkaar gestapeld op de tafels plaatsen, maar naast elkaar;
 • Dieren niet op de grond plaatsen(alleen op de tafels);
 • Informeer de koper over de oorsprong, biotoop en verzorging van het dier, niet alle beursbezoekers hebben ervaring.

Art 3.4 Vogels en pluimvee

 • Er mogen alle soorten vogels worden aangeboden, mits ze in een onderkomen passen. (vogels mogen niet buiten de kooi gehouden worden)
 • De dieren voldoende vers drinkwater en voeding aanbieden;
 • Niet teveel dieren samen in één kooi houden, de dieren moet vrij kunnen bewegen;
 • De onderkomens van de dieren niet op elkaar gestapeld op de tafels plaatsen, maar naast elkaar;
 • Dieren niet op de grond plaatsen(alleen op de tafels en het liefst zo hoog mogelijk, dus bijvoorbeeld op een krat, in verband met de natuurlijke aard van het dier);
 • Informeer de koper over de oorsprong, biotoop en verzorging van het dier, niet alle beursbezoekers hebben ervaring.

 Art 3.5 Katten

 • Er mogen alle soorten katten worden geshowd, LET OP niet voor de verkoop, mits ze in een onderkomen passen.(dieren niet los laten lopen);
 • De dieren moeten betijds geënt zijn tegen kattenziekte en niesziekte en daarnaast moeten die ziekten FIV/FELV uitgesloten zijn;
 • Niet teveel dieren samen in één kooi houden, de dieren moet vrij kunnen bewegen;
 • De dieren voldoende vers drinkwater en voeding aanbieden.
 • De verblijven van de dieren moeten schoon zijn en schone bodembekking hebben.
 • De onderkomens van de dieren niet op elkaar gestapeld op de tafels plaatsen, maar naast elkaar;
 • Dieren niet op de grond plaatsen (alleen op de tafels);
 • Informeer de koper over de oorsprong, biotoop en verzorging van het dier, niet alle beursbezoekers hebben ervaring.

 Art 3.3. Verblijven

 • Aangeboden dieren moeten in degelijke en in ruime doosjes of terraria geplaatst of verpakt zijn en voorzien van schuil en/of klim mogelijkheden, vocht en water naar behoefte;
 • Voor hagedissen en amfibieën: minimaal 1,5 maal keer de grote gerekend van kop tot einde lichaam (zonder staart);
 • Voor slangen: De kortste zijde moet minimaal 1/3 van de lengte van het dier zijn;
 • Voor schildpadden: De bak moet minimaal twee keer de grote zijn van de lengte van het schild van het dier;
 • De dieren moeten 360 graden kunnen draaien;
 • Bij voorkeur de doosjes of terraria aan drie kanten afsluiten;
 • Probeer de doosjes of terraria zo natuurlijk mogelijk in te richten;
 • Vergeet geen vocht / water, indien nodig, toe te dienen.

Art 4. Reservering

 • Zodra wij uw reservering hebben ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk verwerkt;
 • U krijgt een bevestiging via de mail of post (indien u geen mail adres heeft) met een factuur;
 • De gevraagde ruimte voor u is gereserveerd zodra wij de reservering hebben ontvangen. (bij niet voldoende ruimte wordt u dat medegedeeld en komt u op de wachtlijst);
 • LET OP. De reservering is niet vrijblijvend. Zodra deze reservering door ons is ontvangen dient u aan alle verplichtingen te voldoen volgens dit reglement.

Art 4.1 betaling

 • Betaling gaarne vooruit overmaken, ten minste vier weken voor het evenement, op rekeningnummer NL 22 ABNA 060.67.39.335 t.n.v. Ter / vhm-events o.v.v. factuurnummer en evenement. Zodra de betaling binnen is is de reservering voor ons definitief. De rekening wordt voortijdig gemaild of gestuurd. Een kopie is altijd bij de inschrijftafel op te vragen en wordt u later toegestuurd; Mocht om wat voor reden niet lukken om vroegtijdig te betalen is dat altijd nog mogelijk op de evenemnetdag zelf.
 • Na de controle op alle dieren, wordt het polsbandje verstrekt, deze wordt niet meer vooraf opgestuurd.
 • Bij afzegging binnen acht weken voor de aanvang van het evenement vindt geen restitutie plaats en bent u het eventuele bedrag nog verschuldigd; Dit geld ook voor reserveringen binnen de laatste 8 weken voor het evenement geschieden.
 • Bij het niet verschijnen op een evenement, zonder schriftelijke afzegging, blijft u het factuurbedrag aan ons verschuldigd;
 • De reservering is niet vrijblijvend.

Art 5 overigen

In dit hoofdstuk worden overige zaken die van belang zijn behandeld, denk hierbij aan de regeling over de polsbandjes en hoe de stroomvoorziening is geregeld.

Art 5.1 Herkenbaarheid standhouders

Bij het aanmelden krijgen de standhouders polsbandjes. Deze goed zichtbaar dragen op uw bovenkleding, zodat het polsbandje makkelijk te zien is en er snel gecontroleerd kan worden. Standhouders zonder een goed zichtbaar polsbandje kunnen worden geweigerd bij de ingang.

Art 5.2 Polsbandjes

Voor de eerste en tweede meter/tafel worden twee polsbandjes uitgegeven, iedere volgende meter/tafel wordt één polsbandje uitgegeven met een maximaal van vier polsbandjes per inschrijving. Indien u meer dan het aangegeven aantal personen bij u heeft wordt u verzocht om polsbandjes aan te schaffen ter waarde van de entreeprijs van de beurs. De polsbandjes zijn te verkrijgen bij de inschrijftafel of een melding maken bij de reservering.

Art 5.3 Meubilair

Per meter/tafel is maximaal één stoel inbegrepen. Voor reservering van meer dan één meter/tafel is een maximum van drie stoelen. Indien er meer stoelen nodig zijn kan tegen een vergoeding stoelen worden gehuurd. De kosten van de stoelen kunnen per locatie verschillen.

Art 5.4 Stroom

 • Geen stroom gebruiken anders dan door de organisatie is aangegeven. De organisatie heeft het recht om stroom af te sluiten alwaar overtreding plaatsvind;
 • De standhouder is zelf verantwoordelijk voor goede stroomhaspels;
 • Er mogen geen snoeren over de looppaden worden gelegd anders dan door de organisatie is aangegeven.

Art 5.5 Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de partij die zich erop beroept geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de desbetreffende partij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 • Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder, indien er sprake is van overmacht, dusdanig dat er van de verhuurder redelijkerwijs niet verwacht kan worden de verplichting, aangegaan middels deze overeenkomst, na te komen.
 • In geval van overmacht aan de zijde van de verhuurder biedt de verhuurder, indien redelijkerwijs mogelijk, de mogelijkheid het gehuurde kosteloos mee te nemen naar het eerstvolgende gelijke evenement.
 • In het geval van overmacht aan de zijde van de verhuurder, heeft de huurder geen recht op enige schadevergoeding.
 • Reeds gedane (aan)betalingen zullen door verhuurder in samenspraak met verzekeringen en overige betrokken partijen, naar beste kunnen van verhuurder, worden afgehandeld. Zowel bij overmacht aan de zijde van de verhuurder als aan de zijde van de huurder.
 • Voor zover Verhuurder ten tijde van intreden van de overmacht inmiddels kosten gemaakt heeft die, voor zover te verwachten valt, voortvloeien uit het aangaan van deze overeenkomst of de verhuurder gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verhuurder gerechtigd deze kosten separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Art 5.6 overigen

 • Tot slot het verzoek om teleurstellingen van de bezoekers te voorkomen om tot de sluitingstijd te blijven, tenzij u alles heeft verkocht;
 • De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit van de verkochte en aangekochte goederen en/of dieren en ook niet voor verlies, diefstal, schade of letsel gedurende de gehele beursdag;
 • Voor stichtingen en verenigingen wordt één gratis stoel en tafel aangeboden;
 • Alles waar dit reglement en informatie formulier niet in voorziet beslist de organisatie.

De organisatie wenst iedereen een prettige beursdag toe. 

Indien er vragen zijn omtrent de reglementen of formulieren, gaarne deze te stellen op https://www.facebook.com/pages/VHM-events/508118742549320?fref=ts of of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

talen

Bezoekers

We hebben 52 gasten en geen leden online

Ticketservice

Partners